You are here: Start

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Formularz zamówienia legitymacji LSO
Zamówienia legitymacji mogą składać wyłącznie księża lub osoby przez nich upoważnione!
Imię (*)
Nieprawidłowe dane
Nazwisko (*)
Nieprawidłowe dane
Adres zamieszkania - miejscowość (*)
Nieprawidłowe dane
Kod pocztowy (*)
Nieprawidłowe dane
Ulica (*)
Nieprawidłowe dane
Numer domu (*)
Nieprawidłowe dane
Numer mieszkania
Nieprawidłowe dane
Data urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Wpisz datę w formacie dd.mm.rrrr lub wybierz z kalendarza.
Data przyjęcia do służby (*)
Nieprawidłowe dane
Wpisz datę w formacie dd.mm.rrrr lub wybierz z kalendarza.
Stopień (*)
Nieprawidłowe dane
Wybierz odpowiedni stopień służby (zgodny z Dyrektorium Służby Liturgicznej).
Diecezja (*)
Nieprawidłowe dane
Parafia (*)
Nieprawidłowe dane
Wybierz odpowiednią pozycję.
Zdjęcie (*)
Nieprawidłowe dane
Dołącz zdjęcie w formacie jpg, kolor, rozdzielczość 300 dpi, w dobrej jakości, najlepiej z białym tłem, wielkość legitymacyjna. Wzór nazwy pliku: "imięnazwisko.jpg"
Imię i nazwisko osoby zamawiającej (*)
Nieprawidłowe dane
E-mail osoby zamawiającej (*)
Nieprawidłowe dane
Na ten adres zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
Telefon osoby zamawiającej (*)
Nieprawidłowe dane