You are here: Start Formacja Kursy diecezjalne Kursy diecezjalne 2012

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Kursy diecezjalne 2012

Share

kursyW nowym roku szkolnym 2012/2013 rusza kolejna edycja diecezjalnych kursów formacyjnych - dla lektorów, dla ceremoniarzy i dla animatorów. Kursy odbywać się będą w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy.

Otwieramy przyjmowanie zgłoszeń, nadsyłać je mogą wyłącznie duszpasterze - za pomocą formularza z okienka obok, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Szczegółowe informacje poniżej oraz w informatorze (pobierz).

 

Kurs dla lektorów.

Uczestniczyć w nim mogą ministranci w wieku gimnazjalnym (lub starsi). Kandydat na lektora powinien: umieć poprawnie czytać, posiadać dobrą dykcję i wyróżniać się pobożnością. Zwracamy uwagę, aby na kurs kierować ministrantów rzeczywiście rokujących nadzieje na dobre pełnienie posługi lektorskiej.

Podczas poszczególnych spotkań kursu kandydaci uczestniczyć będą w zajęciach liturgicznych, biblijnych i fonetycznych. Odbywać się będą też ćwiczenia w poprawnym czytaniu. Istotnym elementem będzie również formacja duchowa: wspólna modlitwa, udział w liturgii i jej przygotowywanie.

Kurs dla lektorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas pięciu spotkań weekendowych (początek w pią¬tek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 12-14 października 2012 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Ostatnie spotkanie będzie połączone z uroczystą promocją lektorską. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 50 zł za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, Pismo święte i Drogę do nieba.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w okienku z prawej strony.

Kurs dla ceremoniarzy.

Kurs ten ma za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii oraz w przewodzeniu grupom ministranckim posługującym przy ołtarzu.

Program kursu dla ceremoniarzy zawierać będzie: zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory, szaty itp.), zasady poprawnego wykonywania poszczególnych funkcji liturgicznych, obrzędy niedzielnej mszy świętej zgodnie OWMR (w tym zwłaszcza msza uroczysta i pontyfikalna), ceremonie Triduum Paschalnego, posługa podczas rozmaitych nabożeństw.

W kursie ceremoniarzy parafialnych uczestniczyć mogą ministranci spełniający następujące warunki:

  • wiek: uczeń III klasy gimnazjum lub szkoły średniej
  • predyspozycje: zainteresowanie liturgią, gorliwość w służbie ministranckiej, odpowiedni poziom intelektualny pozwalający na opanowanie wiadomości.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Zajęcia kursu odbywać w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią¬tek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 50 za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, najnowsze OWMR i Drogę do nieba.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w okienku z prawej strony.

Kurs dla ceremoniarzy parafialnych jest pierwszym stopniem posługi animatorskiej, natomiast drugim stopniem jest prezentowany niżej kurs dla animatorów. Oba kursy mogą być oczywiście traktowane nie-zależnie, czyli nie każda osoba kończąca kurs I-go stopnia musi uczestniczyć w kursie stopnia II-go.

Kurs dla animatorów.

Kurs ten ma za cel wykształcenie osób pomagających w prowadzeniu Wspólnoty Ministranckiej, w przygotowywaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas przeróżnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji.

Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki:

  • wiek: musi być osobą pełnoletnią lub przynajmniej uczęszczać do szkoły średniej (młodsi nie będą przyjmowani)
  • predyspozycje: zdolności pedagogiczne potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów, odpo¬wie¬dzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością! Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
Zajęcia kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej oraz najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki, pracy z małymi grupami itp.

Kurs dla animatorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią¬tek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 9-11 listopada 2012 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 50 za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: znajdującego się w okienku z prawej strony.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w okienku z prawej strony.