You are here: Start Formacja Kursy diecezjalne Diecezjalne kursy formacyjne LSO 2018

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Diecezjalne kursy formacyjne LSO 2018

Share

kursyRozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń udziału w nowej edycji diecezjalnych kursów formacyjnych - dla lektorów, dla ceremoniarzy i dla animatorów, które odbywać się będą w roku szkolnym 2018/2019 w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy.

Zgłoszeń dokonywać mogą wyłącznie duszpasterze - za pomocą formularza z okienka na stronie głównej, pocztą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub telefonicznie (601517118). Szczegółowe informacje poniżej oraz w informatorze (pobierz).

Kurs dla lektorów.

Uczestniczyć w nim mogą ministranci w wieku VII kl. szkoły podstawowej (i starsi). Kandydat na lektora powinien: umieć poprawnie czytać, posiadać dobrą dykcję i wyróżniać się pobożnością. Zwracamy uwagę, aby na kurs kierować ministrantów rzeczywiście rokujących nadzieje na dobre pełnienie posługi lektorskiej.

Podczas poszczególnych spotkań kursu kandydaci uczestniczyć będą w zajęciach liturgicznych, biblijnych i fonetycznych. Odbywać się będą też ćwiczenia w poprawnym czytaniu. Istotnym elementem będzie również formacja duchowa: wspólna modlitwa, udział w liturgii i jej przygotowywanie.

Kurs dla lektorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas pięciu spotkań weekendowych (początek w pią­tek o godz. 1900, zakończenie w niedzielę o godz. 1300). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 19-21 października 2018 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Ostatnie spotkanie będzie połączone z uroczystą promocją lektorską. Wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach kursowych.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 70 zł za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, Pismo święte i Drogę do nieba.

Kurs dla ceremoniarzy.

Kurs ten ma za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii oraz w przewodzeniu grupom ministranckim posługującym przy ołtarzu.

Program kursu dla ceremoniarzy zawierać będzie: zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory, szaty itp.), zasady poprawnego wykonywania poszczególnych funkcji liturgicznych, obrzędy niedzielnej mszy świętej zgodnie OWMR (w tym zwłaszcza msza uroczysta i pontyfikalna), ceremonie Triduum Paschalnego, posługa podczas rozmaitych nabożeństw.

W kursie ceremoniarzy parafialnych uczestniczyć mogą ministranci spełniający następujące warunki:

  • wiek: uczeń III klasy gimnazjum (i starsi)
  • predyspozycje: zainteresowanie liturgią, gorliwość w służbie ministranckiej, odpowiedni poziom intelektualny pozwalający na opanowanie wiadomości.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Zajęcia kursu odbywać w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią­tek o godz. 1900, zakończenie w niedzielę o godz. 1300).  Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach kursowych.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 70 zł za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, najnowsze OWMR i Drogę do nieba.

Kurs dla animatorów.

Kurs ten ma za cel wykształcenie osób pomagających w prowadzeniu Wspólnoty Ministranckiej, w przygotowywaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas przeróżnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji.

Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki:

  • wiek: kl. I szkoły średniej (i starsi)
  • predyspozycje: zdolności potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów, odpo­wie­dzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością! Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zajęcia kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej oraz najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki, pracy z małymi grupami itp.

Kurs dla animatorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią­tek o godz. 1900, zakończenie w niedzielę o godz. 1300). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 9-11 listopada 2018 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach kursowych.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 70 zł za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik i Drogę do nieba.

 

Zgłoszenia na kursy diecezjalne
Imię i nazwisko kandydata (*)
Nieprawidłowe dane
Rok urodzenia (*)
Nieprawidłowe dane
Parafia - miejscowość (*)
Nieprawidłowe dane
Parafia - wezwanie (*)
Nieprawidłowe dane
Rodzaj kursu (*)
Nieprawidłowe dane
Imie i nazwisko księdza zgłaszającego (*)
Nieprawidłowe dane
Adres mailowy księdza (*)
Nieprawidłowe dane