You are here: Start Formacja Kursy diecezjalne Diecezjalne kursy formacyjne LSO 2014

LSO Diecezja Gliwicka

Nowości w serwisie

Diecezjalne kursy formacyjne LSO 2014

Share

kursyW nowym roku szkolnym 2014/2015 rusza kolejna edycja diecezjalnych kursów formacyjnych - dla lektorów, dla ceremoniarzy i dla animatorów. Kursy odbywać się będą w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy.

Otwieramy przyjmowanie zgłoszeń, nadsyłać je mogą wyłącznie duszpasterze - za pomocą formularza z okienka obok, pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Szczegółowe informacje poniżej oraz w informatorze (pobierz).

Kurs dla lektorów.

Uczestniczyć w nim mogą ministranci w wieku gimnazjalnym (lub starsi). Kandydat na lektora powinien: umieć poprawnie czytać, posiadać dobrą dykcję i wyróżniać się pobożnością. Zwracamy uwagę, aby na kurs kierować ministrantów rzeczywiście rokujących nadzieje na dobre pełnienie posługi lektorskiej.

Podczas poszczególnych spotkań kursu kandydaci uczestniczyć będą w zajęciach liturgicznych, biblijnych i fonetycznych. Odbywać się będą też ćwiczenia w poprawnym czytaniu. Istotnym elementem będzie również formacja duchowa: wspólna modlitwa, udział w liturgii i jej przygotowywanie.

Kurs dla lektorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas pięciu spotkań weekendowych (początek w piątek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 17-19 października 2014 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Ostatnie spotkanie będzie połączone z uroczystą promocją lektorską. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 60 zł za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, Pismo święte i Drogę do nieba.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ." lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na głównej stronie.

Kurs dla ceremoniarzy.

Kurs ten ma za zadanie przygotować osoby pomagające w parafii w przygotowaniu liturgii (zwłaszcza niedzielnej i świątecznej), w umiejętnym kierowaniu ceremoniami liturgicznymi w parafii oraz w przewodzeniu grupom ministranckim posługującym przy ołtarzu.

Program kursu dla ceremoniarzy zawierać będzie: zagadnienia z liturgiki (rok liturgiczny, formularze mszalne, kolory, szaty itp.), zasady poprawnego wykonywania poszczególnych funkcji liturgicznych, obrzędy niedzielnej mszy świętej zgodnie OWMR (w tym zwłaszcza msza uroczysta i pontyfikalna), ceremonie Triduum Paschalnego, posługa podczas rozmaitych nabożeństw.

W kursie ceremoniarzy parafialnych uczestniczyć mogą ministranci spełniający następujące warunki:

  • wiek: uczeń III klasy gimnazjum lub szkoły średniej
  • predyspozycje: zainteresowanie liturgią, gorliwość w służbie ministranckiej, odpowiedni poziom intelektualny pozwalający na opanowanie wiadomości.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Zajęcia kursu odbywać w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią¬tek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 24-26 października 2014 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 60  za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: śpiwór, zmienne obuwie, notatnik, najnowsze OWMR i Drogę do nieba.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w okienku na głównej stronie.

Kurs dla ceremoniarzy parafialnych jest pierwszym stopniem posługi animatorskiej, natomiast drugim stopniem jest prezentowany niżej kurs dla animatorów. Oba kursy mogą być oczywiście traktowane nie-zależnie, czyli nie każda osoba kończąca kurs I-go stopnia musi uczestniczyć w kursie stopnia II-go.

Kurs dla animatorów.

Kurs ten ma za cel wykształcenie osób pomagających w prowadzeniu Wspólnoty Ministranckiej, w przygotowywaniu i prowadzeniu zbiórek oraz w prowadzeniu małych grup podczas przeróżnych wyjazdów wakacyjnych i rekolekcji.

Kandydat na animatora powinien spełniać następujące warunki:

  • wiek: musi być osobą pełnoletnią lub przynajmniej uczęszczać do szkoły średniej (młodsi nie będą przyjmowani)
  • predyspozycje: zdolności pedagogiczne potrzebne w pracy z grupami młodszych ministrantów, odpo¬wie¬dzialność, sumienność, odpowiedni poziom intelektualny.
  • pobożność i wyróżniająca się moralność.

Wybór kandydata powinien być dokonany z wielką roztropnością! Animatorem nie może być osoba sprawiająca trudności wychowawcze i będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.
Zajęcia kursu obejmować będą zasady prowadzenia wspólnot ministranckich, zbiórek formacyjnych, tematyki poszczególnych etapów formacji ministranckiej oraz najważniejsze zagadnienia z dynamiki grup, pedagogiki, dydaktyki, katechetyki, pracy z małymi grupami itp.

Kurs dla animatorów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym LSO w Nędzy, podczas czterech spotkań weekendowych (początek w pią¬tek o godz. 19.00, zakończenie w niedzielę o godz. 13.00). Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2014 r. Terminy kolejnych spotkań podawane będą na bieżąco uczestnikom kursu. Kurs zakończy się uroczystą promocją w czasie diecezjalnej pielgrzymki LSO do Rud. Obecność na wszystkich spotkaniach kursowych jest wymagana bezwzględnie.

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 60  za każde spotkanie weekendowe. W cenie tej zawiera się wyżywienie, koszt materiałów formacyjnych oraz koszty związane z używaniem Ośrodka. Na spotkania formacyjne uczestnik powinien przywieźć ze sobą: znajdującego się w okienku z prawej strony.

Zgłoszenia chętnych do udziału w kursie dla lektorów należy kierować do Diecezjalnego Duszpasterza Liturgicznej Służby Ołtarza: tel. (0-32) 418 62 62, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się w okienku na głównej stronie.