- Czy w naszej diecezji mogą służyć ministrantki?
Czy w naszej diecezji mogą służyć ministrantki?

Nie.

Nasz Ksiądz Biskup nie wydał pozwolenia na służbę tzw. ministrantek, a bez takiego pozwolenia żadnemu księdzu nie wolno na własną rękę dopuszczać dziewcząt do funkcji ministranckich. Choć dziewczęta nie mogą w naszej diecezji być ministrantkami, to jednak nie znaczy, że nie mogą należeć do służby liturgicznej! Mogą bowiem pełnić funkcje lektora, psałterzysty, komentatora, śpiewać w scholach i chórach. Jednakże wszystkie funkcje ministranckie zarezerwowane są w naszej diecezji wyłącznie dla chłopców.