- Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?
Czy w Okresie Wielkanocnym należy okadzać paschał?

Nie.

Paschał okadza sie tylko w czasie Wigilii Paschalnej i to przed rozpoczęciem Orędzia Paschalnego. Tak wyraźnie mówi mszał rzymski, nie wspomina on o okadzaniu paschału w innych celebracjach. Tak Mszał rzymski, jak Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów zawierają jedynie rubrykę dotyczącą okadzenia paschału w czasie Wigilii Paschalnej. Mszał rzymski podaje wskazówkę, że diakon okadza najpierw księgę, a potem paschał i stojąc na ambonie albo przy pulpicie, śpiewa Orędzie Wielkanocne. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów mówiąc o celebracjach Okresu Wielkanocy w p. 389 zaznacza: „Paschał zapala się na czas wszystkich uroczystszych celebracji  liturgicznych tego okresu, tak Mszy jak Jutrzni i Nieszporów”. Natomiast nic nie mówi o jego okadzaniu.

(Odpowiedź Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Anamnesis)