- Czy lektor może nieść ewangeliarz w procesji wejścia?
Czy lektor może nieść ewangeliarz w procesji wejścia?

Tak.

OWMR w punktach 120 i 172 mówi o osobach, które mogą nieść ewangeliarz. Są nimi: diakon lub w przypadku jego nieobecności, lektor. Praktykuje się, że w przypadku posługiwania dwóch lektorów, jest to lektor I czytania. Warto też zauważyć, że nie wolno wnosić w procesji wejścia lekcjonarza! Należy zatem zaniechać stosowanej czasami tej niewłaściwej praktyki, a zwłaszcza przygotowywania się lektora do czytań w prezbiterium w czasie obrzędów wstępnych!