- Czy na ołtarzu mogą być umieszczone 3 świece?
Czy na ołtarzu mogą być umieszczone 3 świece?

Nie.

Zgodnie z punktem 117 OWMR na ołtarzu (lub obok niego) powinny znajdować się dwie świece, albo w bardziej uroczystych celebracjach cztery lub sześć. Gdy mszę celebruje biskup diecezjalny, może ich być siedem. Nigdzie w przepisach liturgicznych nie ma mowy o trzech świecach!