- Czy ministrantowi wolno rozkładać korporał na ołtarzu?
Czy ministrantowi wolno rozkładać korporał na ołtarzu?

Tak.

Rozkładanie korporału należy do czynności wykonywanych przez akolitę, a gdy go nie ma, czyni to ministrant, o czym mówi OWMR w punkcie 139.  Ministrant ten zwany jest często ministrantem ołtarza. Może on po przyniesieniu kielicha (bez welonu!), rozłożyc korporał na ołtarzu i postawic kielich obok (nigdy na korporale!).