- Czy przewidywane jest utworzenie w mistrzostwach piłkarskich kategorii dla najstarszych?
Czy przewidywane jest utworzenie w mistrzostwach piłkarskich kategorii dla najstarszych?

Tak.

W nowych rozgrywkach piłkarskich 2012/2013 planowane jest utworzenie czwartej kategorii - dla osób powyżej szkół średnich. Warunkiem jest, że zgłosi się wystarczająca ilość chętnych drużyn, by mogły zostać przeprowadzone eliminacje dekanalne. W tej sprawie zostanie rozesłana do parafii specjalna informacja po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.